Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Кафедра філософії
Ηαυτογνωσία είναι αρχή της ανθρώπινης σοφίας

Самопізнання є початком людської мудрості

Кафедра філософії Донецького національного університету імені Василя Стуса була сформована в 1965 р. Протягом існування вона реалізує активну наукову й освітню діяльність на всіх факультетах університету. У різні роки керівництво кафедрою здійснювали відомі вітчизняні вчені та суспільні діячі: Микола Васильович Смирнов, Віктор Васильович Альохін, Володимир Миколайович Мельников, Володимир Андрійович Капустін, Тетяна Олександрівна Андрєєва. Сьогодні кафедру очолює Роман Олександрович Додонов. На кафедрі склалася наукова школа, декілька поколінь викладачів утворили процес спадкоємності наукових, педагогічних та корпоративних традицій.

Викладачі кафедри забезпечують наукову та методичну базу для читання багатьох базових і спеціальних дисциплін. Серед них: «Філософія», «Соціологія», «Логіка», «Риторика», «Етика й естетика», «Етика бізнесу та ділового спілкування», «Релігієзнавство», «Філософія науки», «Сучасна наукова картина світу», «Історія філософії», «Сучасна соціальна філософія», «Цінності європейської цивілізації».

Наукова робота кафедри здійснюється за напрямами:

  • виконання держбюджетної науково-дослідної роботи «Соціально-філософська рефлексія шляхів вирішення конфлікту на Сході України» (0116U002518);
  • видання колективних монографій;
  • розроблення і публікація підручників і навчальних посібників з дисциплін кафедри;
  • підготовка наукових статей викладачами кафедри;
  • участь у наукових конференціях, симпозіумах, семінарах, круглих столах;
  • організація науково-дослідної роботи студентів факультетів ДонНУ імені Василя Стуса;
  • керування науковою роботою аспірантів і докторантів кафедри;
  • підготовка і захист кандидатських та докторських дисертацій;
  • участь у діяльності наукових організацій.

На кафедрі філософії відкрита аспірантура та докторантура. З 2002 р. на базі кафедри філософії працювала Спеціалізована вчена рада з захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 09.00.03 — «Соціальна філософія та філософія історії». За цей час в раді успішно пройшли процедуру захисту майже 60 дисертацій, присвячених актуальним проблемам соціальної філософії. Нині Рада проходить процес перереєстрації відповідно до нормативних змін.

Кафедра філософії підтримує міжнародні зв’язки з університетами Польщі, Чехії, Білорусії, Словаччини, Болгарії тощо. Викладачі, аспіранти і докторанти кафедри беруть участь у закордонних конференціях, публікують роботи в іноземних наукових виданнях, обмінюються досвідом із колегами з інших країн.

Кафедра філософії ДонНУ імені Василя Стуса входить до складу Українського філософського фонду — всеукраїнської організації, яка об’єднує професійних філософів країни.