Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Білецький Віталій Володимирович

Кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії

Після закінчення аспірантури на кафедрі філософії ДонНУ у 2002 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Виправлення девіантної особистості як предмет філософського дослідження» у Спеціалізованій вченій раді К 11.051.06 за спеціальністю 09.00.03 — «Соціальна філософія та філософія історії». Доцент з 2005 року.

Має наукові публікації, серед яких: «Філософське тлумачення людини, особистості та причин її асоціальної поведінки в античності й Середньовіччі» (Наука. Релігія. Суспільство, № 1, 2002); «Соціально-філософські погляди Джонатана Свіфта (на прикладі „Казки бочки“)» («Схід», № 3 (129), 2014); «Есхатологічний вектор у філософії Г. С. Сковороди» («Донецький вісник наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка», Т. 24, Донецьк, 2008); «Соціально-філософські аспекти у творах Григорія Сковороди» («Схід», № 3 (110), 2011); «Діалектика проблеми девіантності у німецькій класичній філософській традиції» («Схід», № 6 (78), 2006); «Українська протосоціологія: соціальні факти і протосоціологічні ідеї часів Київської Русі» («Донецький вісник наукового товариства ім. Шевченка», т. 42, Донецьк: Донецьке відділення НТШ, 2016); «Релігієзнавство. Підручник для студентів вищих навчальних закладів» (Вінниця: ДонНУ, ГЛОБУС ПРЕСС, 2016) тощо.

В. В. Білецький є членом Міжнародного наукового товариства імені Т. Г. Шевченка. Бере участь у редагуванні матеріалів Вісників цього товариства, член редколегії фахового журналу «Схід».

Викладає навчальні курси: «Філософія», «Логіка», «Релігієзнавство», «Риторика».