Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Білокобильський Олександр Володимирович

Belokovskii.jpgДоктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії

Випускник Донецького політехнічного інституту. У 1997-2001 роках навчався в аспірантурі Донецької державної академії управління. У 2003 році захистив кандидатську дисертацію з філософії науки на тему «Місце і значення міфу як елемента онтології науки» у вченій раді Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України. З 2002 по 2011 роки — викладач та завідувач кафедри філософії Донецького державного університету інформатики і штучного інтелекту. Докторську дисертацію за темою «Фундаментальні принципи і стратегії раціональності Модерна» за спеціальністю 09.00.01 — «Онтологія, гносеологія, феноменологія» захистив у 2008 році в Інституті філософії імені Г. С. Сковороди НАН України (науковий консультант — академік НАНУ М. В. Попович). Професор з 2011 року. У 2007-2011 роках — декан факультету філософії і релігієзнавства Державного університету інформатики і штучного інтелекту. З 2011 по 2014 роки професор кафедри філософії Донецького національного технічного університету.

Під керівництвом О. В. Білокобильського були виконані дослідження в межах науково-дослідницьких проектів «Розробка соціально-орієнтованої теорії конструювання образів реальності в мисленні» (№ держреєстрації 0111U001962) та «Розвиток віртуального простору мережі Інтернет як чинник трансформацій релігійного життя сучасної людини» (№ держреєстрації 0111U001961), «Процеси секуляризації та десекуляризації в сучасному суспільстві: сутність, форми та регіональна специфіка» (Н 14-13, наказ ДонНТУ 68-15 від 8.02.13 р.). Автор понад 100 наукових навчально-методичних праць, зокрема монографій «Від науки до міфу. Онтологічні дослідження» (2004), «Підстави і стратегії раціональності Модерну» (2008), співавтор збірок «Метафізика Донецька» (Донецьк, 2013), «Філософи Донбасу» (Донецьк, 2014), «Вододіли секуляризації» (2015).

У 2006 році за досягнення у науково-педагогічній діяльності нагороджений Почесною грамотою обласного управління освіти і науки. У 2008 році за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток наукової сфери нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України. В 2011 році отримав Диплом лауреата обласного конкурсу «Кращий працівник року» у сфері освіти в номінації «Кращий завідувач випускаючої кафедри вищого навчального закладу». Заступник головного редактора фахового журналу «Наука. Релігія. Суспільство». Керівник Центру практичної філософії та когнітивних досліджень. Член оргкомітетів Міжнародної науково-практичної конференції «Роль науки, релігії і суспільства у формуванні моральної особистості», Міжнародної науково-практичної конференції «Іслам та ісламознавство в Україні», Українсько-японського форуму з культури і регіональної економіки, Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційна Україна: інформатика, економіка, філософія». У 2009-2011 рр. входив до оргкомітету та очолював журі II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з філософії і релігієзнавства. Був членом науково-методичної комісії з філософії МОН України. Веде підготовку аспіратів. Під керівництвом О. В. Білокобильського захищено 2 кандидатських дисертації.

Викладає навчальні курси: «Філософія», «Філософія науки».