Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Додонов Роман Олександрович

Dodonov2.jpgДоктор філософських наук, професор, завідувач кафедри

Випускник філософського факультету Київського державного університету імені Тараса Шевченка (1992), диплом з відзнакою. Закінчив аспірантуру при кафедрі філософії та соціології Запорізького державного університету (1995). Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Гуманізація етнічних відносин як фактор розвитку свободи» (1995). Доцент з 2001 року. Закінчив докторантуру кафедри філософії Запорізького державного університету, у 1999 році захистив докторську дисертацію на тему «Соціально-філософський аналіз процесу формування та функціонування етноментальності» у спеціалізованій вченій раді Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. Професор з 2004 року.

Автор понад 300 публікацій наукового, навчального та методичного характеру. Серед них — монографії «Етнічна ментальність: досвід соціально-філософського дослідження» (Запоріжжя, 1998); «Теорія ментальності: вчення про детермінанти мисленнєвих автоматизмів» (Запоріжжя, 1999); «Конфлікт на Сході України у дзеркалі соціально-філософської рефлексії» (Вінниця, 2016); розділи у колективних монографіях «Феномен нації: основи життєдіяльності» (Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАНУ. Київ, 1998); «Цивилизация: от локального к глобальному Граду» (Донецк, 2008); «Аутопоезіс соціальних систем» (НПУ імені М.П. Драгоманова. Київ, 2010), «Образование как планетное явление» (Донецьк, 2011), «Метафізика Донецька» (Донецьк, 2013), «Філософи Донбасу» (Донецьк, 2014). Співавтор і редактор підручників та навчальних посібників з грифом МОН з філософії, політології, соціології, зокрема таких: «Філософія. Навчально-методичний посібник для студентів технічних вузів» (Донецьк: ДонНТУ, 2007); «Філософія, логіка, філософія освіти. Кредитно-модульний курс: навчальний посібник» (К.: Центр учбової літератури, 2009); «Філософія науки і техніки. Навчально-методичний посібник для магістрантів» (Донецьк: ДонНТУ, 2006); «Гносеологія, епістемологія і методологія науки. Навчально-методичний посібник для аспірантів та здобувачів» (Вінниця: ДонНУ, 2015); «Релігієзнавство. Підручник для студентів вищих навчальних закладів» (Вінниця: ДонНУ, 2016).

Р. О. Додонов є засновником та певний час — головним редактором філософського журналу «Ноосфера і цивілізація», членом редакційних колегій ще 5 наукових періодичних видань, що входять до переліку фахових видань з філософських наук. Член оргкомітету та співорганізатор Міжнародних наукових конференцій «Творча спадщина В. І. Вернадського і сучасність», «Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості». Був членом Спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій у Запорізькому національному університеті та Донецькому національному університеті, Наукової ради МОН України (Секція 20: Історія. Філософія. Політологія), експертом ДАК МОН України з філософських наук. Науковий керівник держбюджетної теми «Соціально-філософська рефлексія шляхів вирішення конфлікту на Сході України» (0116U002518). Під керівництвом Р.О. Додонова було захищено 9 кандидатських дисертацій.

Викладає навчальні курси: «Філософія», «Сучасна соціальна філософія», «Філософія» (для аспірантів та здобувачів).