Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Додонова Віра Іванівна

Dodonova2.jpgДоктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії

Випускник філософського факультету Київського державного університету імені Тараса Шевченка (1992). У 1997 році закінчила аспірантуру в Запорізькій державній інженерній академії та захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 09.00.03 — «Соціальна філософія та філософія історії». Працювала викладачем в Запорізькому юридичному інституті МВС України. Доцент з 2001 року. З 2002 р. — доцент кафедри філософії і політології Донецького юридичного інституту МВС України. Після навчання у докторантурі кафедри філософії ДонНУ захистила докторську дисертацію на тему «Соціальна раціональність як предмет постнекласичного дискурсу» у Спеціалізованій вченій раді Д 26.053.16 НПУ імені М. П. Драгоманова.

Автор майже 100 публікацій наукового та навчально-методичного характеру: монографій «Постнекласичний дискурс соціальної раціональності» (Донецьк, 2011), «Філософські виміри сучасної соціальної реальності» (Донецьк, 2013), «Філософи Донбасу» (Донецьк, 2014); статей «Цінність як складова постнекласичної соціальної раціональності» («Гілея», вип. 82, 2014), «Postnonclassic horizons of social rationality» (Наукові записки Національного університету «Острозька академія», вип. 15, 2014), «Постнекласичні обрії соціальної раціональності» (Totallogy-XXI: Постнекласичні дослідження, № 25, 2011), «Дискурс як засіб конструювання соціальної реальності» (Вісник Національного авіаційного університету, № 2, 2001), «Дискурс кривд та образ: претензії Донбасу до України» («Вісник Донецького національного університету». Серія філософські науки, 2016).

Співавтор підручників та навчальних посібників з грифом МОН з філософії, логіки, соціології, зокрема таких: «Соціологія: Навчальний посібник для курсантів і студентів вищих закладів МВС України» (Донецьк: ДЮІ МВС України, 2007); «Логіка: Навчально-методичний посібник» (Донецьк: ДЮІ МВС України, 2007); «Філософія, логіка, філософія освіти. Кредитно-модульний курс: навчальний посібник» (К.: Центр учбової літератури, 2009); «Соціологія: навч. посіб.: кредит-модул. курс (для студ. нефілос. спец.)» (Донецьк: ДонНУЕТ, 2010); «Гносеологія, епістемологія і методологія науки. Навчально-методичний посібник для аспірантів та здобувачів» (Вінниця: ДонНУ, 2015) тощо.

Веде підготовку аспіратів. Викладає навчальні курси: «Філософія», «Соціологія».