Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Колінько Марина Вадимівна

Кандидат філософських наук, доцент, докторант кафедри філософії

Випускник філософського факультету Київського державного університету імені Тараса Шевченка (1988). Закінчила аспірантуру кафедри філософії ДонНУ. У 2000 році захистила кандидатську дисертацію «Соціально-філософський аналіз концепцій кризи культури Е. Дюркгейма та П. Сорокіна» у Спеціалізованій вченій раді Д 26.161.02 в Інституті філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України за спеціальністю 09.00.03 — «Соціальна філософія та філософія історії». У 2003 р. отримала вчене звання доцента кафедри філософії. З 2006 року є членом Спеціалізованої вченої ради К 11.051.06 із захисту кандидатських дисертацій у Донецькому національному університеті.

Автор майже 70 наукових та навчально-методичних праць. Співавтор підручника з грифом МОН з філософії «Філософія. Кредитно-модульний курс (К.: Центр учбової літератури, 2009). Співавтор наукової монографії «Філософські виміри сучасної соціальної реальності» (ДонНУ, 2013).

Веде підготовку аспіратів. Під керівництвом М. В. Колінько захищено 2 кандидатські дисертації.

Викладає навчальні курси: «Філософія», «Риторика».