Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Ковальський Григорій Євгенович

Кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії

Випускник історичного факультету ДонНУ (2003). З 2003 по 2011 роки працював науковим співробітником Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень в місті Донецьк. Протягом 2008–2011 років навчався в аспірантурі кафедри філософії ДонНУ. В грудні 2011 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Український традиціоналізм: соціально-філософський дискурс» у Спеціалізованій вченій раді К 11.051.06 за спеціальністю 09.00.03 — «Соціальна філософія та філософія історії».

У 2012–2014 роках працював доцентом кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Донецького інституту ринку та соціальної політики, доцентом кафедри соціально-гуманітарних наук у Донецькому державному інституті здоров’я, фізичної культури і спорту Національного університету фізичної культури і спорту України.

Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Християнсько-традиціоналістичний конструкт соціальної реальності» (Вісник ДонНУ, 2014); «Етика й естетика. Навчально-методичний посібник» (Донецьк, 2014); «Традиціоналістський конструкт українського соціуму: монографія» (Донецьк—Вінниця: ТОВ «Ніланд-ЛТД», 2015); «Традиційні засади соціальної реальності» (Вісник ДонНУ, 2015); «Дихотомія соціальної реальності: традиційність vs новаційності» (Вісник ДонНУ, 2016); «Конфлікт VS війна: боротьба інформаційних концептів» (Гілея, Випуск 113, 2016); «Релігієзнавство. Підручник для студентів вищих навчальних закладів» (Вінниця: ДонНУ, ГЛОБУС ПРЕСС, 2016).

Викладає навчальні курси: «Філософія», «Етика та естетика», «Етика бізнесу та ділового спілкування», «Цінності європейської цивілізації», «Сучасна наукова картина світу».