Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Попов Володимир Юрійович

Popov.jpgДоктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії

Закінчив філософський факультет Ростовського державного університету у 1989 році. З 1992 по 1995 роки навчався в аспірантурі кафедри філософії ДонНУ. У 2000 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Український господарський менталітет: сутність і трансформації» в Інституті філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. Доцент з 2003 року. Докторську дисертацію на тему «Концепт тотожності (ідентичності) в античній філософії та патристиці» захистив у 2012 році в Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара за спеціальністю 09.00.05 — «Історія філософії».

Автор понад 100 наукових праць з історії філософії, соціальної філософії та історіософії, зокрема: «Господарський менталітет України: теорія, історія та сучасний стан» (Донецьк, 2005); «Концепт ідентичності в дискурсивних практиках ХХ сторіччя» (стаття у журналі «Гілея», 2012, Вип. 56); «Соціальна реальність vs соціальна дійсність: до проблеми онтологічних засад соціального буття» (розділ у колективній монографії «Філософські виміри сучасної соціальної реальності», Донецьк, 2013); «Realitas vs Wirklichkeit: ґенеза двох концептів західної метафізики» (стаття у журналі «Грані», 2014, № 3); «Мировоззрение или миросозерцание: исторические метаморфозы» («Вісник Донецького національного університету». Серія філософські науки, 2016) тощо. Є співавтором кількох навчальних посібників.

Веде підготовку докторантів та аспірантів. Під керівництвом В. Ю. Попова захищено 2 кандидатські дисертації за спеціальністю 09.00.03 — «Соціальна філософія та філософія історії».

Викладає навчальні курси: «Філософія», «Історія філософії», «Релігієзнавство».