Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Аспірантура і докторантура

На кафедрі філософії ДонНУ імені Василя Стуса функціонує докторантура за спеціальністю 09.00.03 — «Соціальна філософія та філософія історії», де станом на 1 січня 2017 року навчається 2 особи.

На кафедрі філософії успішно функціонує аспірантура за спеціальностями 09.00.03 — «Соціальна філософія та філософія історії» та 09.00.05 — «Історія філософії», де станом на 1 січня 2017 року навчається 3 особи денної та 3 особи заочної форм навчання.

У 2016 році кафедрою ліцензовано підготовку спеціалістів за третім (освітньо-науковим) рівнем спеціальності 033 — «Філософія», проведено реформування структури аспірантури і докторантури, відбулася адаптація терміну навчання, навчальних і робочих планів, спеціальностей відповідно до сучасної нормативно-правової бази.