Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Наукова діяльність

Наукова діяльність викладачів кафедри філософії ДонНУ імені Василя Стуса пов’язана з написанням наукових монографій, підготовкою публікацій, участю в конференціях різного рівня (від міжнародних до регіональних), їх організацією та проведенням. Надаються рецензії та відгуки на дисертації, автореферати, інші наукові праці українських філософів.

Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює наукове керівництво підготовкою дисертацій докторантами і аспірантами.

Викладачі кафедри беруть участь у виконанні держбюджетної науково-дослідної роботи «Соціально-філософська рефлексія шляхів вирішення конфлікту на Сході України» (0116U002518).

З 2002 по 2014 роки на базі кафедри функціонувала Спеціалізована вчена рада К 11.051.06 з захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 09.00.01 — «Соціальна філософія та філософія історії». Протягом цього періоду захищено майже 60 дисертацій, присвячених актуальним проблемам соціальної філософії. Нині відбувається процес перереєстрації Ради відповідно до змін національної нормативно-правової бази.