Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Зовнішні зв'язки

Кафедра філософії Донецького національного університету імені Василя Стуса має розгалужені внутрішні українські та закордонні контакти з філософською спільнотою:

  • Підтримує міжнародні зв’язки з вишами Польщі, Чехії, Білорусії, Словаччини, Болгарії тощо. Сьогодні встановлені тісні контакти з білоруськими науковими установами — Інститутом філософії Національної академії наук Республіки Білорусь, Мінською Духовною Академією ім. Святителя Кирилла Туровського; польськими вишами — Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Jozefow, Uniwersytet Medycznym w Białymstoku, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  • Викладацький склад бере активну участь у філософському житті України через наукові контакти з вишами та науковими інститутами (Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченкa, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого, Вінницький національний технічний університет, Львівський національний університет ім. Івана Франка, Запорізький національний університет, Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, Херсонський аграрний університет).
  • Кафедра філософії входить до складу Українського філософського фонду (Всеукраїнське об’єднання професійних філософів), співпрацює з Українським інститутом стратегій глобального розвитку і адаптації (м. Брюсель), Міжнародним науковим товариством імені Шевченка та іншими науковими й громадськими установами.
  • Співпрацює з фаховими виданнями та бере участь у редакційних колегіях (журнали «Нова парадигма», «Наука. Релігія. Суспільство», «Культурологічний вісник. Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини», часопис «Схід», «Вісник НТШ імені Шевченка» та інші). Публікує власні наукові доробки у визначних філософських журналах світу (Польща, Чехія, Японія, Білорусь та інші держави).